Cultuurtechniek

Naast agrarisch loonwerk en grondverzet kunnen wij u ook van dienst zijn bij cultuurtechnische werkzaamheden. U kunt hierbij denken aan:

  • Aanleg van paardrijbak, longeercirkel, paddock;
  • Onderhoud van sloten en (weg)bermen;
  • Tuinaanleg;
  • Ontgraven en uitbaggeren van watergangen en waterpartijen;
  • Zagen, snoeien van bomen, struiken en heiningen;
  • Versnipperen van takhout en uitfrezen van boomstobben;
  • Aanbrengen van hekwerken/rasters/beschoeiingen;
  • Verzorgen van (half)verhardingen zoals betonplaten, erfverharding, asfalt etc.;
  • Uitvoeren van landschaps- en natuurontwikkelingsprojecten;
  • Gladheidbestrijding.