Engineering

Vaak bestaat een opdracht uit een geheel van verschillende disciplines en belanghebbenden. Onder andere het uitwerken van een gedetailleerd ontwerp, bodemkennis, aanvragen van vergunningen, verzorgen van meldingen en overleg met instanties, maken het realiseren van infrastructurele en civieltechnische projecten tot een complexe materie. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om, door middel van een creatieve en praktische aanpak, uw project van idee tot oplevering te verzorgen, waarbij uw budget en planning altijd ons uitgangspunt is.