Agrarisch loonwerk

Met onze jarenlange ervaring op het gebied van agrarisch loonwerk, bieden wij u professionele uitvoering en ondersteuning van o.a. onderstaande werkzaamheden:

  • Grondbewerking, zoals ploegen, spitten, spitzaaien, frezen;
  • Zaaien van gras, granen, bieten, mais, bonen en groenbemester; de zaaiwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd m.b.v. GPS. De maiszaaimachine is uitgerust voor het toedienen van zowel vloeibare als vaste kunstmeststoffen;
  • Oogsten van gras, granen, bieten en mais;
  • Persen in kleine en grote balen hooi, kuilgras (ook wikkelen) en stro;
  • Transport van landbouwgewassen, stro, hooi, kuilgras en mest;
  • Gespecialiseerd in bemesten met breedstrooiers van o.a. mest, compost, gips en schuimaarde;
  • Injecteren van drijfmest op gras- en bouwland.