Grondbewerking zoals ploegen, spitten, frezen, rotorkopeggen, cultivateren, diepwoelen en egaliseren.

Veel agrarische machines en vaardigheden lenen zich uitstekend om ingezet te worden bij activiteiten die een nauw raakvlak hebben landbouwwerkzaamheden.

Naast het agrarisch loonwerk en cultuurtechnische werken, worden ook activiteiten in het grondverzet ontplooid. De werkzaamheden worden zowel op regiebasis als in aanneming uitgevoerd.